Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

VD làm đề theo ma trận Ngữ văn12- Bài viết số 3-Cảm nhận đoạn thơ

Ví dụ:
               _____________
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ- NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Ngữ văn 12 (Bài viết số 3)
Thời gian làm bài: 90 phút


Nội dung kiến thức
(Bài, phần, kiểu bài)

Mức độ nhận thức

Điểm
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Vận dụng cao
I.Đọc hiểu văn bản khác với văn bản Thơ/Nghệ thuật:Cho 3 câu trong 4 vấn đề sau
3.0   
1.Phương thức biểu đạt
Gọi tên
Biểu hiện


1.0
2.Biện pháp tu từ
Gọi tên, biểu hiện
Ý nghĩa, tác dụng


1.0
3.Nội dung văn bản
Luận đề; Từ ngữ biểu hiện của luận đề, luận điểm trong văn bản (nghĩa đen)
Luận điểm, giải thích luận đề, thái độ của tác giả, ý tác giả muốn nói...(Nghĩa bóng)


1.0
4.Phong cách ngôn ngữ
Gọi tên
Biểu hiện của đặc điểm gắn với ngữ liệu


1.0
II. Làm văn
7.0   
1.Viết đoạn văn theo nội dung có trong phần đọc hiểu


Đúng yêu cầu, kỹ năng viết đoạn NLXH

2.0
2.Viết văn bản NLVH-cảm nhận đoạn thơ TRÍCH TRONG BÀI ĐÂT NƯỚCSÓNG theo luận đề tương tự đã học


MB: 0.5
GTC:0.5
PT-cảm nhận: 2.5
ĐG:0.5
Viết đúng chính tả, bố cục phù hợp:0.5
Sáng tạo, văn viết cảm xúc
(0.5)
5.0
CỘNG
1.-1.50
1.5-2.0
6.5
0.5
10.0


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ- NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Ngữ văn 12 (Bài viết số 3) 
Thời gian làm bài: 90 phút
( Không tính thời gian phát đề)

I.   ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN (3 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Nhiều người Việt kiếm tiền bằng mọi giá, đánh đổi cả liêm sỉ, danh dự để có tiền. Sự kiếm tiền nào độc ác hơn là kiếm tiền trên sức khỏe và mạng sống đồng bào mình? Trung bình hai giờ đồng hồ có ba mươi người chết vì bệnh ung thư- một con số tàn nhẫn đến rợn người. Bao giờ người Việt mới thôi độc ác với nhau? Đó là câu hỏi trăn trở của không biết bao nhiêu người có lương tâm và dường như đến thời điểm này họ vẫn đang bất lực. Làm thế nào để con người biết yêu thương nhau hơn? Đơn giản vậy thôi nhưng nó quyết định vận mệnh của cả dân tộc, cả thế giới này. Người nông dân chỉ cần thương người tiêu dùng một chút đã không nhẫn tâm tưới thuốc độc lên rau củ quả để đào huyệt chôn đồng bào mình và chôn sống chính mình. Các quan chức chỉ cần bớt lãng phí một chút thôi, sẽ có bao nhiêu bệnh viện được xây và bao nhiêu đứa trẻ được đến trường.
(Lê Bình, trích Tạp chí Kinh tế xuân Bính Thân
-Phẳng hay không phẳng, VTV1, 12/2/2016)
Câu 1. Xác định và nêu biểu hiện phong cách ngôn ngữ của văn bản trên.
Câu 2. Tác giả thể hiện thái độ gì đối với các vấn đề còn tồn tại của xã hội? Thái độ đó được bộc lộ qua những yếu tố ngôn ngữ nào?
Câu 3. Theo tác giả, vấn đề cơ bản nhất cần giải quyết là gì?
II. Làm văn (7 điểm)
Câu 4 (2 điểm):  Từ góc độ cá nhân, anh/chị  hãy trả lời câu hỏi: Làm thế nào để con người biết yêu thương nhau hơn?(trình bày bằng 1 đoạn văn khoảng 10-12 câu)
Câu 5 (5 điểm):Phân tích đoạn thơ sau để làm rõ khái niệm “Đất Nước” độc đáo qua ngòi bút tài hoa của Nguyễn Khoa Điềm:
…“Đất là nơi anh đến trường
Nước là nơi em tắm
Đất Nước là nơi ta hò hẹn
Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm
Đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc
Nước là nơi con cá ngư ông móng nước biển khơi
Thời gian đằng đẵng
Không gian mênh mông
Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ
Đất là nơi Chim về
Nước là nơi Rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng”…
 (Trích “Đất Nước” – Nguyễn Khoa Điềm)
-HẾT-


Cấp độ tư duy
Mô tả

Nhận biết
* Nhận biết có thể được hiểu là học sinh nêu hoặc nhận ra các khái niệm, nội dung,vấn đề đã học khi được yêu cầu.
(Tóm lại HS nhận thức được những kiến thức đã nêu trong SGK, thường chỉ liên quan đến 1 đơn vị kiến thức, học trong 1 bài)

Thông hiểu

* Học sinh hiểu các khái niệm cơ bản, có khả năng diễn đạt được kiến thức đã  học theo ý hiểu của mình và có thể sử dụng khi câu hỏi được đặt ra tương tự hoặc gần với các ví dụ học sinh đã được học trên lớp.( Đề đổi số, nhưng vẫn áp dụng công thức kiến thức đã học ở 2 đơn vị kiến thức (2 bài) trở lên) nhưng thao tác, cách làm bài không đổi)

Vận dụng

* Học sinh vượt qua cấp độ hiểu đơn thuần và có thể sử dụng, xử lý các khái niệm của chủ đề trong các tình huống tương tự nhưng không hoàn toàn giống như tình huống đã gặp trên lớp.

Vận dụng ở mức độ cao hơn

Học sinh có khả năng sử dụng các khái niệm cơ bản để giải quyết một vấn đề mới hoặc không quen thuộc chưa từng được học hoặc trải nghiệm trước đây, nhưng có thể giải quyết bằng các kỹ năng và kiến thức đã được dạy ở mức độ tương đương.
5.1.3 Xác định cấp độ tư duy dựa trên các cơ sở sau:
       * Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình (thường ghi trong mục KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ở mỗi bài học trong SGK-Sau TÊN BÀI HỌC và có ghi rõ trong cuốn CHuân kỹ năng-Kiến thức của tng môn do BGD ban hành theo từng cấp lớp năm 2010):
- Kiến thức nào trong chuẩn ghi là biết được thì xác định ở cấp độ “biết”;
- Kiến thức nào trong chuẩn ghi ở phần kĩ năng thì xác định là cấp độ “vận dụng”.
Tuy nhiên:
- Kiến thức nào trong chuẩn ghi là “hiểu được” nhưng chỉ ở mức độ nhận biết các kiến thức trong SGK thì vẫn xác định ở cấp độ “biết”;
- Những kiến thức, kĩ năng kết hợp giữa phần “biết được” và phần “kĩ năng” thì được xác định ở cấp độ “vận dụng”.
* Những kiến thức, kĩ năng kết hợp giữa phần “hiểu được” và phần “kĩ năng” thì được xác định ở cấp độ “vận dụng ở mức độ cao hơn”.


Nội dung kiến thức
(Bài, phần, kiểm bài)

Mức độ nhận thức
Cộng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng T

Vận dụng cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1.

2.


3.


4.
Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

VD Ma trận và đề KTC 90 phút(Bài viết số 6)

a)Ma trận: Biết (1.5 điểm), Hiểu (1.5 điểm), Vận dụng thấp (7.0 điểm), Vận dụng cao (1.0 điểm)
Phần/
Câu
Nhận biết
0.5 đ/câu
Thông hiểu
0.5 điểm/câu
Vận dụng
Vận dụng thấp
(Câu 4: 2 điểm, Câu 5: 4 điểm)
Vận dụng cao
Câu 5
(1.0 điểm)
I.Đọc hiểu
(3 câu)
Văn bản tự sự; nghệ thuật
II. Làm văn
(2 câu)
  • Viết đoạn NLXH
- Bài văn
Kiểu bài phân tích, cảm nhận về tác phẩm truyện.
- Xác định luận đề của văn bản-Gọi tên phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản.
- Gọi tên phong cách ngôn ngữ của văn bản
-Gọi tên biện pháp tu từ đã được sử dụng trong văn bản kèm theo biểu hiện.

-Gọi tên các phép liên kết kèm theo biểu hiện gắn với văn bản
-Nêu được các luận điểm để thể hiện luận đề đã xác định gắn với ngữ liệu
- Hiểu được biểu hiện của phương thức đó gắn với văn bản

Trình bày được đặc điểm của phong cách ngôn ngữ gắn với văn bản
- Phân tích được ý nghĩa tác dụng của BPTT đó trên phương diện nội dung và nghệ thuật
- Nêu được ý nghĩa nội dung và ý nghĩa của phép liên kết đó
Câu 4: (2 điểm) Vận dụng hiểu biết về cách viết đoạn, các thao tác lập luận, các phép liên kết, các kiến thức, kỹ năng về đọc hiểu văn bản, biện pháp nghệ thuật… để viết được 1 đoạn văn từ 10-15 câu/dòng theo yêu cầu đề liên quan đến nội dung văn bản trong phần đọc hiểu.
Câu 5: (5 điểm) Viết bài NLVH
Vận dụng hiểu biết về tác giả, tác phẩm để
- Phân tích, lý giải giá trị nội dung, nghệ thuật 1 đoạn văn bản trong tác phẩm.
-Khái quát đặc điểm phong cách của tác giả từ phân tích văn bản.
- Phân tích đặc điểm, tính cách nhân vật và ý nghĩa hình tượng văn học trong văn bản
-Trình bày cảm nhận về 1 đoạn trích trong tác phẩm.
-Chỉ ra các biểu hiện và kháiquát các đặc điểm của thể loại từ tác phẩm.
- So sánh các phương diện nội dung, nghệ thuật giữa các tác phẩm hoặc nhận vật hoặc cách thực sử dụng BPTT, cách kể, cách tả giữa 2 chi tiết cùng đề tài hoặc thể loại; phong cách tác giả để làm rõ quan điểm của bản thân theo yêu cầu đề (0.5 điểm).
- Viết văn giàu hình ảnh, giàu cảm xúc hoặc ý phong phú, sáng tạo (0.5 điểm)


c) Đề minh hoạ- Dùng trong bài viết số 6 : Thời gian làm bài 90 phút

I.ĐỌC HIỂU(3 điểm). Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu sau:
      …“ Tôi về Thành Trung vào đầu xuân. Làng Châu Hoá đang rộ mùa rau trái, khí đất hùng hậu, hương đất nồng nàn tưởng như nhìn là thấy được. Trong đêm khuya, chưa bao giờ tôi được nghe một mùi đất thơm đến vậy, xao xuyến như da thịt, sâu  thẳm như thời gian. Chính lúc ấy, tôi liên tưởng đến sông Hương với cái tên gợi cảm của nó; Sông Hương như hiện thân thành một cô gái thần tiên trong truyện cổ nào thuỳ mị đứng bên tôi, nghe tôi hỏi giọng bồi hồi: - Ai đã đặt tên cho dòng sông? Có nhiều cách trả lời cho câu hỏi ấy; trong đó, tôi thích nhất một huyền thoại kể rằng vì yêu quý con sông xinh đẹp của quê hương, con người ở hai bên bờ đã nấu nước trăm loài hoa đổ xuống lòng sông, để làn nước thơm tho mãi mãi. Tôi lĩnh hội ý nghĩa của truyền thuyết ấy như thế này: con  người  đã đặt tên cho  dòng   sông như nhà  thơ chọn  bút hiệu của mình, gửi gắm vào đấy tất cả ước vọng muốn đem cái Đẹp và tiếng Thơm để xây đắp văn hóa và lịch sử.”
                               (Trích Ai đã đặt tên cho dòng sông? – Hoàng Phủ Ngọc Tường)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. Giải thích tại sao anh/chị xác định như vậy?
Câu 2. Nếu phân loại văn bản theo mục đích phát ngôn và lĩnh vực, đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào? Nêu 2 biểu hiện của phong cách đó.
Câu 3. Phân tích 01 biện pháp tu từ và nêu hiệu quả sử dụng của biện pháp tu từ đó.
II. LÀM VĂN : (7 điểm)
Câu 4. 2.0 điểm.
Viết một đoạn văn (từ 10 đến 15 câu) trình bày việc làm cụ thể của anh/chị để thực hiện được ước vọng “muốn đem cái Đẹp và tiếng Thơm để xây đắp văn hóa và lịch sử”.
Câu 5. 5.0 điểm
Phân tích diễn biến tâm trạng bà cụ Tứ  để thấy rõ vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam qua đoạn trích:
Bà lão phấp phỏng bước theo con vào trong nhà. Đến giữa sân bà lão đứng sững lại, bà lão càng ngạc nhiên hơn. Quái sao lại có người đàn bà nào ở trong ấy nhỉ? Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thằng con mình thế kia? Sao lại chào mình bằng u? …Bà lão quay lại nhìn con tỏ ý không hiểu.
Thấy mẹ vẫn chưa hiểu, hắn bước lại gần nói tiếp:
- Nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy u ạ! chúng tôi phải duyên phải kiếp với nhau... Chẳng qua nó cũng là cái số cả...
Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn mình thì... Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rủ xuống hai dòng nước mắt... Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không?
…Bà lão khẽ dặng hắng một tiếng, nhẹ nhàng nói với "nàng dâu mới":
- Ừ, thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, u cũng mừng lòng...
Tràng thở đánh phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi. Hắn ho khẽ một tiếng, bước từng bước dài ra sân. Bà cụ Tứ vẫn từ tốn tiếp lời:
- Nhà ta nghèo con ạ. Vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn. Rồi ra may mà ông giời cho khá... Biết thế nào hở con, ai giàu ba họ, ai khó ba đời? Có ra thì rồi con cái chúng mày về sau…
(Trích Vợ nhặt- Kim Lân)